Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İzleme ve Değerlendirme Kurulu

Kurul, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında yılda iki kez toplanır.

İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında yılda iki kez toplanarak Stratejinin hayata geçirilme sürecini takip eder.

Kurul;

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı Başkanı

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı

- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürü

- Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü

- Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü

- Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü

- Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı

- Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürü

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü

- Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü

- Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı

- Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü

- Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

- Yükseköğretim Kurulu Başkanı

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı

- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

- Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

- Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

temsilcilerinden oluşur. Gerekli görüldüğünde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de toplantıya davet edilir.

Kurul, her yılın sonunda eylem planlarında gerekli değişiklikleri yaparak karara bağlar.

Her yılın sonunda yapılan Kurul toplantılarında, güncel gelişmeler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak gerekli revizyonlar karara bağlanır. Kurul, uygun bulunan konularda teknik komiteler kurabilir.

Kurulun, üçer yıllık eylem planlarını kabul ettiği toplantısına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlık eder.

Kurulun üçer yıllık eylem planının sunulduğu ve geçmiş dönemdeki çalışmalarının değerlendirildiği toplantısı kurumları temsilen Bakanlar ve ilgili meslek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilir.

Kurul sekreteryası, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Çalışma Genel Müdürlüğü, Kurul toplantıları öncesinde eylem planı güncel durum dokümanı hazırlayarak Kurul üyelerine gönderir. Güncel durum dokümanının hazırlanmasında eylemlerden sorumlu kurumlardan alınan bilgiler esas alınır. Toplantılar sonrasında güncellenmiş eylem planları ile alınan kararların yer aldığı toplantı notları tüm katılımcılara iletilir ve internet sitesinde yayınlanır.

 
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
© 2019 - |