T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
UİS Eylem Planlarına hazırlık için 1.çalıştay yapılacaktır
12 Eylül 2016 Pazartesi


2014-2016 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı tedbir maddelerinin 2017-2019 dönemini içerecek şekilde güncellenmesi için yapılacak ilk çalıştaya hazırlık çerçevesinde 08-12 Ağustos 2016 tarihleri arasında teknik komite toplantıları yapılmıştır.

Bu kapsamda; mevcut durumdaki politikalarla ilgili uygulamadaki sorunların analiz edilmesi, işgücü piyasasının önceliklerinin belirlenmesi, istihdam alanlarında ihtiyaç duyulan teşvik ve desteklerin tespit edilmesi ve 3 yıllık istihdam stratejisinde ilgili tüm aktörlerin sürece dahil olmasının amaçlandığı birinci çalıştay 23-24 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

 

 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
© 2019 - UIS | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Çalışma Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No: 42 Pk: 06520 Emek / ANKARA