T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
UİS Eylem Planlarına hazırlık için 2.çalıştay yapılacaktır
13 Ekim 2016 Perşembe


2014-2016 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı tedbir maddelerinin 2017-2019 dönemini içerecek şekilde güncellenmesi için yapılacak ilk çalıştaya hazırlık çerçevesinde 08-12 Ağustos 2016 tarihleri arasında teknik komite toplantıları yapılmıştır.

Bu kapsamda; mevcut durumdaki politikalarla ilgili uygulamadaki sorunların analiz edilmesi, işgücü piyasasının önceliklerinin belirlenmesi, istihdam alanlarında ihtiyaç duyulan teşvik ve desteklerin tespit edilmesi ve 3 yıllık istihdam stratejisinde ilgili tüm aktörlerin sürece dahil olmasının amaçlandığı birinci çalıştay 23-24 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Birinci çalıştay sonrası çıkan eylemlerin tartışılması, değerlendirilmesi ve 2017-2019 Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı tedbir maddelerinin nihai şeklinin verilmesi amacıyla 22 Ekim 2016 tarihinde Ankara Meyra Palace Otelde gerçekleştirilecektir.

 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
© 2019 - UIS | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Çalışma Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No: 42 Pk: 06520 Emek / ANKARA