T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ (2014-2023) VE EYLEM PLANLARI (2017-2019)” YAYINLANDI
14 Temmuz 2017 Cuma

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ (2014-2023) VE EYLEM PLANLARI (2017-2019)” YAYINLANDI başlık fotoğrafı.

Yüksek Planlama Kurulunun 06/05/2014 tarihli ve 2014/4 sayılı Kararı ile kabul edilen Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2014-2016)’na ilişkin olarak, Stratejinin eylem planlarının sona ermesi sebebiyle Bakanlığımız koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile çalışma hayatının tüm paydaşlarının ortak mutabakatı ile hazırlanan “Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019)” 4 Temmuz 2017 Tarihli ve 2017/22 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile 7 Temmuz 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Ulusal İstihdam Stratejisi eylem Planlarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayın.

 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
© 2019 - UIS | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Çalışma Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No: 42 Pk: 06520 Emek / ANKARA