T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
UİS 1. Çalıştay Raporları
16 Ekim 2016 Pazar


Mevcut durumdaki politikalarla ilgili uygulamada yaşanan sorunların analiz edilmesi, işgücü piyasasının önceliklerinin belirlenmesi, istihdam alanlarında ihtiyaç duyulan teşvik ve desteklerin tespit edilmesi ve 3 yıllık istihdam stratejisinde ilgili tüm aktörlerin sürece dahil olmasının amaçlandığı 1.Çalıştay 23-24 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Çalıştay kapsamında her eksen ve sektör için akademisyenler tarafından aşağıda yer alan raporlar hazırlanmıştır. Bu raporlar 22 Ekim 2016 tarihinde gereçekleşecek olan 2. Çalıştayda ele alınacaktır.

 

 

 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
© 2019 - UIS | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Çalışma Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No: 42 Pk: 06520 Emek / ANKARA